AGRO-EKSPERT doradztwo i pośrednictwo
Barbara Katczewska-Żołnierowicz

Naszą misją jest rozwój rodzimego rolnictwa, pomoc w pozyskiwaniu środków na dofinansowanie działalności rolnej.

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych. Liczne przykłady naszej skutecznej pomocy niech będą zachętą dla kolejnych naszych klientów.

PRACUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00- 15.00

Zapraszamy!

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 82 lokal 9 (pierwsze piętro) w Suwałkach - pokaż/ukryj szczegóły

mapa dojazdu

Świadczymy wsparcie w następujących obszarach działań:

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW - pokaż/ukryj szczegóły

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH - pokaż/ukryj szczegóły

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW - pokaż/ukryj szczegóły

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 2021

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych
Sporządzanie ekspertyz siedliskowych i ornitologicznych
Wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz wniosek o nadanie numeru siedziby stada

Ułatwianie startu młodym rolnikom
Modernizacja gospodarstw rolnych
Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Sporządzanie planów nawozowych
Sporządzanie rejestrów wypasów
Sporządzanie planów dobrostanów zwierząt
oraz inne